Att Köpa

KÖPPROCESSEN – SÅ HÄR GÅR DEN TILL

För att kunna köpa en bostad i Spanien som icke Spansk medborgare så måste man ha ett spanskt personnummer (NIE-Nummer), detta ansöker man om via SPANSKA AMBASSADEN i Stockholm eller via vår advokat på plats i Spanien. Kontakta oss gärna för fler frågor så hjälper vi gärna till. När Ni väl funnit en bostad som Ni vill köpa så genomförs detta i 3 etapper. BO INVEST hjälper Er med detta. Det kan verka krångligt men i praktiken så är det andra som utför all nödvändig pappersexercis och Ni som köpare kan lugnt luta Er tillbaka och tillförlita Er på de inblandade parterna och den juridiska expertisen.

RESERVATIONSKONTRAKT/CONTRATO DE RESERVA

Mäklaren skriver ett reservationsavtal där du som köpare betalar in en reservationshandpenning på normalt 6 000 euro till Advokatbyråns klientmedelskonto varefter bostaden tas bort från marknaden. Efter att reservationsavgiften inbetalats påbörjar din advokat handläggandet av köpet och där alla rättsliga dokumentationer om fastigheten/Bostaden/Tomten inhämtas från bland annat fastighetsregister, banker, låneinstitut och andra berörda parter. Advokaten försäkrar sig om att det inte finns några skulder på fastigheten eller andra betydande brister eller oegentligheter. Om det skulle visa sig att det skulle finnas några hinder till köp och advokaten avråder till den fortsatta affären så återbetalas hela reservationsbeloppet till köparen.

PRIVAT KÖPEKONTRAKT/CONTRADO DE COMPRAVENTA

När Advokaten kontrollerat och godkänt Fastigheten/Bostaden så skriver köparens och säljarens advokater ett bindande köpeavtal med detaljerad beskrivning av objektet med de överenskomna betalningsvillkoren. Detta avtal ska sedan undertecknas av både köparen och säljaren. I detta skede ska en köpehandpenning erläggas med 10 % av fastighetens/bostadens totalpris minus den redan inbetalda reservations-handpenningen. Denna betalning överförs normalt till den utvalda advokatens klientmedelskonto och som därefter för din räkning slutför betalningen till säljaren av fastigheten/bostaden eller dennes juridiska ombud. Handpenningen ska enligt överenskommelse inbetalas ca: 14 dagar efter att din utsedda advokat gjort de första nödvändiga kontrollerna i affären och godkänt detta. Skulle bostaden säljas möblerad ska detta alltid finnas med i köpeavtalet som en bilaga.

DET SLUTLIGA AVTALET – LAGFARTEN HOS NOTARIEN/ESCRITURA PUBLICA

Affären i sin helhet avslutas normalt på Notariens kontor (Spanska myndigheten) där båda parter eller dess representanter undertecknar den officiella lagfarten och den resterande köpeskillingen utbetalas till säljarens konto i banken. Nycklarna överlämnas samtidigt till köparen eller dess representant och som därmed är ny juridisk ägare till Fastigheten/Bostaden. Notarien lämnar en kopia på lagfarten (Nota Simple) till köparen och därefter tar det ca: 3-6 månader innan originalet (Escritura Publica) från fastighetsregistret är klart och översänt till den nya ägaren av Fastigheten/Bostaden.

KOSTNADER SOM TILLKOMMER VID ETT FASTIGHETSKÖP/BOSTADSKÖP I SPANIEN

Vid köp av en fastighet/bostad i Spanien så är det olika avgifter/skatter som betalas beroende på om det är en ny eller begagnad fastighet/bostad. Köper man en tidigare använd/begagnad fastighet/bostad så är överföringsskatten (ITP/Impuesto sobre transmisiones patrimoniales) totalt på ca: 11-13 % på försäljningspriset. Fördelningen är följande: Överföringsavgiften till Spanska staten är 8 % vid ett försäljningspris på Fastigheter/bostäder upp till 400 000 euro, 9 % vid ett försäljningspris på 400-700 000 euro och slutligen 10 % på fastigheter/bostäder med ett försäljningspris på över 700 000 euro. Utöver (ITP) ovan så är kostnaderna för Notarien, Fastighetsregistret och Stämpelskatten på ca: 2 % samt advokatkostnaden ca: 1 % av försäljningspriset. Om Ni köper en ny fastighet eller bostad och Ni är första ägaren så är den totala kostnaden på ca: 13 % av försäljningspriset. Fördelningen är följande: – Spansk moms (IVA/Impuesto sobre el valor anadido) är 10 % – Stämpelskatten och notarieavgiften är 2 % – Advokatkostnaden ca: 1 % av försäljningspriset