Kommersiella Verksamheter

FÖRETAG OCH VERKSAMHETER

Vi säljer kommersiella företag, fastigheter och nybyggnadsprojekt för dig som vill satsa i en egen verksamhet i Spanien. Vi har väl utvecklat samarbete med både byggherrar, arkitekter och andra investmentbolag och tillhandahåller kontakten med, revisorer, jurister och statliga myndigheter Kontakta oss för vidare information.

PER

PER

FÖRSÄLJNING

Tel +46 (0)707 64 60 44
[email protected]